Hội liên hiệp phụ nữ huyện Hương Khê tổ chức trao tặng trang thiết bị cho nhà văn hóa thôn Phú Thành, xã Phú Gia, huyện Hương Khê
31/05/2017 11:25
Sáng 30 tháng 5 năm 2017, thay mặt cơ quan Hội LHPN huyện, đồng chí Trương Thị Hằng, Chủ tịch Hội LHPN huyện đã đến thôn Phú Thành, xã Phú Gia trao tặng thôn một chiếc Tivi trị giá 5.200.000 đồng nhằm hỗ trợ thôn hoàn thiện các thiết chế văn hoá trong hội quán.
Hội liên hiệp phụ nữ huyện Hương Khê tổ chức trao tặng trang thiết bị cho nhà văn hóa thôn Phú Thành, xã Phú Gia, huyện Hương Khê
Hội liên hiệp phụ nữ huyện Hương Khê tổ chức trao tặng trang thiết bị cho nhà văn hóa thôn Phú Thành, xã Phú Gia, huyện Hương Khê.

Hội liên hiệp phụ nữ huyện Hương Khê tổ chức trao tặng trang thiết bị cho nhà văn hóa thôn Phú Thành, xã Phú Gia, huyện Hương Khê.

Nhà văn hóa thôn Phú Thành được xây dựng năm 2016 với một phần kinh phí do Nhà nước hỗ trợ và một phần nguồn kinh phí huy động từ nhân dân trong thôn (mỗi hộ 1,2 triệu đồng). Đến nay, nhà văn hóa đã hoàn thành nhưng vẫn còn thiếu một số trang thiết bị, chiếc ti vi Hội LHPN huyện trao tặng sẽ góp phần giúp thôn hoàn thành tiêu chí số 5 (Nhà văn hóa và Khu thể thao thôn) trong xây dựng Khu dân cư mẫu và tiêu chí số 6 (cơ sở vật chất văn hóa) trong xây dựng xã Phú Gia đạt chuẩn nông thôn mới.
Được biết thôn Phú Thành cùng với thôn Phú Hưng là hai thôn của xã Phú Gia đang triển khai xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu. Năm 2016, để hỗ trợ xã đăng ký về đích Nông thôn mới, Hội LHPN huyện đã hỗ trợ 3 hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trong xã Phú Gia số tiền 15 triệu đồng/một người để làm nhà ở và trao 2.500.000 đồng cho thôn Phú Hưng mua sắm một số trang thiết bị trong nhà văn hóa.
          Hỗ trợ các xã xây dựng Khu dân cư mẫu là một trong những hoạt động thường niên của Hội LHPN huyện Hương Khê trong tham gia xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh./.