Hội đồng nhân dân xã Phú Gia khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 5.
04/01/2023 10:27
Sáng ngày 04 tháng 01 năm 2023. Hội đồng nhân dân xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp lần thứ 5 nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2022
Hội đồng nhân dân xã Phú Gia khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 5.

Diễn văn khai mạc do Ông Lê Công Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã trình bày nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 5 HĐND xã lần này có nhiều nội dung quan trọng, nhất là đánh giá tình hình và kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội và thu ngân sách năm 2022, xem xét, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2023, xem xét các tờ trình, báo cáo quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội của xã; phân tích những kết quả đạt được, làm rõ những hạn chế và xác định những giải pháp cần tập trung chỉ đạo trong thời gian tới

.

Ông Lê Công Anh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã khai mạc kỳ họp

Về tham dự kỳ họp có đồng chí Từ Thị Hòa, Phó bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Văn Hiệp Phó chủ tịch thường trực HĐND huyện, Đại diện các phòng ban UBND huyện, Đồng chí Võ Viêt Minh Châu HUV, Chủ tịch Hội nông dân huyện Trưởng đoàn công tác 328 của huyện ủy chỉ đạo xã Phú Gia, các đại biểu HĐND huyện ứng cử tại Phú Gia, đại diện Ban chỉ huy đồn Biên phòng Phú Gia, Ban quản lý rừng phòng hộ Hương Khê.

Ông Phan Đình Long - PCT UBND xã báo cáo thu chi ngân sách năm 2022 và phân bố dự toán  thu chi ngân sách năm 2023

Ông Trần Đình Bình - Phó chủ tịch HĐND xã báo cáo kết quả hoạt động HĐND xã năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Trong năm 2022, Thường trực HĐND xã đã tổ chức 03 kỳ họp HĐND xã khóa XXI, (02 Kỳ họp thường lệ, 01 Kỳ họp chuyên đề), tổ chức 10 phiên họp Thường trực HĐND xã; Thông qua kế hoạch nội dung, chương trình, thời gian Kỳ họp và công tác tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu Quốc Hội, đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện, phân công giao nhiệm vụ cho các thành viên chuẩn bị đầy đủ tài liệu để báo cáo trước các cuộc tiếp xúc cử tri, hoàn chỉnh báo cáo trình  kỳ họp cuối năm 2022 HĐND xã

Thực hiện kế hoạch giám sát chuyên đề năm 2022, Thường trực HĐND xã đã phối hợp giám sát được 03/3 cuộc đạt 100 % kế hoạch đề ra; giám về công tác quản lý Nhà nước của UBND xã việc thực hiện làm đường GTNT, kênh mương bê tông và rãnh thoát nước năm 2021, đã giám sát trực tiếp tại đơn vị thôn Trung Hà, Hòa Nhượng, Phú Thành; giám sát quán lý nhà nước của UBND xã về công tác quản lý đất đai, tài nguyên trên địa bàn xã năm 2020, 2021; Giám sát việc thực hiện xây dựng hồ sơ hỗ trợ cho các đối tượng theo Quyết định số 49/CP

Thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2022, bên cạnh những thuận lợi vẫn gặp nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm, giúp đỡ của Lãnh đạo huyện các phòng, ngành huyện; sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, phối hợp của MTTQ và các tổ chức đoàn thể; sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, Nhân dân, kinh tế - xã hội xã đạt được nhiều kết quả quan trọng, quốc phòng - an ninh đảm bảo ổn định.

 

Các đai biểu tham dự kỳ họp

19 chỉ tiêu đạt: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất trên 14 %; Cơ cấu ngành nông, lâm, thủy sản  48%, Tiểu thủ CN-XD 21%, Thương mại DV 23%, khác 8%; Thu nhập bình quân đầu người 52/51 triệu đồng; Tổng sản lượng lương thực 1.800/1.750 tấn; Thu nhập trên đơn vị diện tích canh tác 85 triệu đồng/ha; Trồng mới 02 ha cây ăn quả các loại; Thu hoạch và trồng mới 300ha rừng sản xuất; Xây dựng 6/1 mô hình phát triển kinh tế; Duy trì hoạt động HTX DVNN, 5 doanh nghiệp, 4 mô hình chăn nuôi tập trung; Làm mới 0,5km đường bê tông, 0,5km mương rãnh thoát nước; Trường trung học cơ sở giữ vững mức độ 01, trường Mầm non và trường tiểu học đạt chuẩn mức độ 2; Giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,5-1%/năm, cận nghèo 1%/năm; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65%; Duy trì 12 thôn đạt danh hiệu văn hóa, 93% gia đình đạt gia đình văn hóa, 35% gia đình đạt gia đình thể thao; Giảm tỷ lệ sinh trên 2 con dưới 20%; Trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng dưới 15%; Trạm y tế tiếp tục giữ vững đạt chuẩn, Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 92%; Quốc phòng – an ninh đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, giao quân đạt 100%; Xã đạt chuẩn NTM nâng cao, Thêm 03 thôn đạt KDC kiểu mẫu, 09 thôn giữ vững và nâng cấp bền vững 10 tiêu chí khu dân cư mẫu. Trong năm triển khai thi công 6 công trình xây dựng cơ bản: Nhà ăn bán trú trường mầm non; nhà học 2 tầng trường Tiểu học; Phòng quản trị hành chính 3 tầng, nhà học 2 tầng và cổng trường trường Trung học cơ sở; Nâng cấp sửa chữa đập khe tra thôn Phú Lâm.

* 03 chỉ tiêu vượt: Tổng sản lượng lương thực, Thu nhập bình quân đầu người; Xây dựng mô hình kinh tế.

Đ/c Từ Thị Hòa - Phó bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo kỳ họp

Nâng cấp 61 nhà ở, 59 nhà bếp, chỉnh trang 12 giếng nước. Phá bỏ 28 nhà vệ sinh không hợp vệ sinh; Làm mới 52 nhà vệ sinh tự hoại, che chắn 74 công trình phụ. Cải tạo, chỉnh trang 444 vườn, trồng mới 1.659 cây ăn quả các loại. Trồng mới 9.585m hàng rào xanh; cắt tỉa 52.920m hàng rào cây xanh; làm mới 562m hàng rào thép gai. Nâng cấp 01 nhà xe và làm mới 01 mái che nhà văn hóa thôn. Làm mới 24 dụng cụ tâp luyện thể thao. Di dời, che chắn 29 chuồng trại, xây mới 14 hố phân, làm mới 2 bể biogas xử lý chất thải chăn nuôi, 8 mô hình đệm lót sinh học trong chăn nuôi.

Đại biểu Trần Thị Hợi phát biểu tham luận

Đại biểu Lê Thanh Hóa - Phát biểu tại kỳ họp

Đại biểu Ngô Đức Nguyên - Phát biểu tai kỳ họp

Làm mới 39 hố xử lý nước thải sinh hoạt. Nâng cấp và làm mới 5.250m đường điện thắp sáng làng quê. Trồng mới 104 cây bóng mát. Cắm bổ sung 26 biển báo giao thông các loại. Làm mới 8 mô hình tưới tiên tiến, tiết kiệm nước. Xây mới 30m tường rào, 220m2 mái che di động tại trường mầm non, 40m hàng rào tại trường Tiểu học;

Thu ngân sách; tổng đoàn trâu bò 2000 con; làm thêm cổng chào lớn tuyến huyện lộ 8; 01 sản phẩm Ocop; xây dựng kế hoạch quản lý có hiệu quả đất đai, đất công ích, đất xấu, chưa giao để tích tụ, chuyển mục đích sử dụng đất có hiệu quả; xây dựng 24 vườn mẫu, trên 90 % vườn hộ được cải tạo có hiệu quả, tiếp tục xây dựng tuyến đường 4,6km trục xã sáng xanh sạch đẹp.

Tại phiên chất vấn vào cuối buổi chiều 04/01/2022 nêu ra 3 vấn đề:

1. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, việc xứ lý các vụ việc trong và ngoài xã trồng và tái lẫn chiếm trồng keo tràm, lấn chiếm đổ đất trên đát SXNN, vi phạm ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi trên địa bàn xã có bao nhiêu hộ vi phạm. 

2. Thực hiện đề án là GTNT, mương rãnh thoát nước năm 2022, đến nay có bao nhiêu đơn vị thôn không thực hiện theo tiêu chí giao, bao nhiêu đơn vị chưa hoàn thành chí tiêu.

3. Công tác quản lý nguồn, khai thác nguồn thu tại khu di tích, thu tại tổ giao dịch một cửa, thu phí keo tràm, thu nợ và một số khoản thu khác mấy năm liên tục đạt thấp, việc thanh quyết toán các khoản thu ở thôn không kịp thời ảnh hưởng đến công tác đống nộp tại thôn

 

Ông Lê Thanh Bình - Thôn trưởng thôn Phú Thành chất vấn tại kỳ họp

Trả lời các vấn đề chất vấn, Đại diện lãnh đạo UBND xã do đồng chí Phan Đình Long, Đ/c Trần Văn Tuân PCT UBND xã trả lời từng nội dung của từng vấn đề chất vấn. UBND xã xin tiếp thu, đồng thời có các giải pháp để thực hiện hiệu quả như mong muốn của nhân dân. Đông thời đề nghị các thôn phát huy tinh thần trách nhiệm, tuyên truyền ngăn chặn ban đầu để nhân dân không thực hiện việc trồng keo trái phép trên đất sản xuất nông nghiệp, không đổ đất, san nền lên đất nông nghiệp, thực hiện tốt đề án làm GTNT, kênh mương thoát nước, tiếp tục thực hiện việc quản lý thu, khai thác nguồn thu có hiệu quả.

Ông Chủ tịch Nguyễn Văn Nhân , PBT Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã phát biểu tại kỳ họp

Tại kỳ họp, đồng chí Chủ tịch UBND xã tiếp thu ý kiến phát biểu của đại biểu tham gia kỳ họp. Trong năm 2022 xã còn 6 chỉ tiêu chưa đạt, 3 chỉ tiêu vợt trội. Trong năm 2023. Huyện giao xã thu trên địa bàn 1,180 triệu tăng so với năm 2022. Xã phải quyết tâm tận thu các khoản. Đối với chăn nuôi phải tăng đàn, để đảm bảo chỉ tiêu. Đói với đất nghĩa trang nghĩa địa, xã tiếp tục kiểm tra để có hướng khắc phục cụ thể, xứ lý việc làm trạm cân thu mua keo tràn lan. UBND sẻ triển khai kiểm tra xứ lý theo quy định của Pháp luật. Đối với sản xuất vụ Đông Xuân năm 2023. UBND xã đưa vào sản xuất 4ha lúa lai; sản xuất khép kín diện tích 157ha lúa đông xuân. Tiếp tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tích tụ ruộng đất, xây dựng cảnh đồng lớn theo chỉ tiêu huyện giao đến năm 2025 là 5ha. Triển khai kế hoạch thực hiện GTNT, mương rãnh thoát nước năm 2023.

Năm 2023 xã Phú Gia phấn đấu các mục tiêu kế hoạch, mục tiêu cụ thể:

- Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất trên 14 %;

- Cơ cấu ngành nông, lâm, thủy sản 47%; TTCN-XD 21%; TMDV 23%; khác 9%;

-  Thu nhập bình quân đầu người 54 triệu đồng;

-  Phấn đấu thu ngân sách đạt 1.080 triệu đồng;

-  Tổng sản lượng lương thực giữ mức 1.800 tấn;

-  Thu nhập trên đơn vị diện tích canh tác 85 triệu đồng/ha;

-  Tổng đàn trâu, bò 2000 con, đàn lợn 4000 con/ lứa, đàn gia cầm 30.000 con.

-  Trồng mới 02 ha cây ăn quả các loại.

-  Thu hoạch và trồng mới  300ha rừng sản xuất;

-  Xây dựng mới 1 mô hình phát triển kinh tế;

-  Xây dựng 01 sản phẩm OCOOP;

- Duy trì hoạt động HTX DVNN; 5 doanh nghiệp, 4 mô hình chăn nuôi tập trung;

- Làm mới 1km đường bê tông và mương rãnh thoát nước;

- Xây dựng kế hoạch quản lý đất đai, quy hoạch chuyển đổi đất nông nghiệp một số vùng phù hợp có hiệu quả, tích tụ ruộng đất giai đoạn 2021-2025;

-  Xây dựng 01 cổng chào lớn của xã;

- Phấn đấu xây dựng và giữ vững Trường Tiểu học, trường Mầm non đạt chuẩn mức độ 2; Trường trung học cơ sở giữ vững mức độ 01.

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo 0.5%/năm;

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%, có bằng cấp chứng chỉ 30%;

- Duy trì 12/12 thôn đạt danh hiệu văn hóa; trên 93% đạt gia đình văn hóa, trên 36% đạt gia đình thể thao; Nâng cấp và làm mới 1-2 nhà văn hóa thôn.

-  Giảm tỷ lệ sinh trên 2 con dưới 25%;

-  Trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng dưới 15%.

-  Trạm y tế tiếp tục giữ vững đạt chuẩn;Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 92%, BHXH tự nguyện đạt 1% dân số đủ điều kiện tham gia.

- Quốc phòng - an ninh đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, giao quân đạt 100%.

- Duy trì xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 12/12 thôn giữ vững 10/10 tiêu chí khu dân cư mẫu;

- Xây dựng điểm nhẩn trung tâm xã; tuyến đường 4,6km trục xã thành tuyến đường sáng xanh - sạch - đẹp.

Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh - Thay mặt tổ thư ký thông qua các nghị quyết tại kỳ họp

1. Nghị quyết về phát triển KT-XH, QP-AN năm 2022, mục tiêu nhiệm vụ năm 2023.

2. Nghị quyết phân bố dự toán thu, chi ngân sách năm 2023

3. Nghị quyết về kết quả giám sát xây dựng hồ sơ hỗ trợ chính sách theo Quyết định 49/CP

4. Nghị quyết tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2023.

Bế mạc kỳ họp Ông Lê Công Anh Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND xã đánh giá cao về công tác chuẩn bị kỳ họp, kỳ họp được diễn ra trong một ngày, kỳ họp đã hoàn thành kế hoạch đề ra. Yêu cầu UBND xã triển khai thực hiện nghị quyết đã đề ra. Giao các ban HĐND xã giám sát quá trình thực hiện nghị quyết. Đề nghị MTTQ và các đoàn thể căn cứ nghị quyết đẻ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trên từng lĩnh vực phục trách. Giao các địa biểu HĐND xã triển khai nghị quyết đến toàn thể cư tri trong địa bàn./.

 

 

 

Tác giả: Lê Xuân Sang - Nguồn: BBT