Ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017 – 2020
06/05/2017 11:42
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 07/02/2017 về việc ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020, thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017 – 2020

Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017 – 2020 gồm có 20 tiêu chí được chia thành 6 nhóm, gồm: quy hoạch, hạ tầng kinh tế - xã hội, kinh tế và tổ chức sản xuất, văn hoá – xã hội - môi trường, hệ thống chính trị, khu dân cư. Trong đó, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch phụ trách, hướng dẫn các địa phương thực hiện 2 tiêu chí (tiêu chí 6 và tiêu chí 16).

Tiêu chí số 6 - cơ sở vật chất văn hoá gồm có 4 nội dung tiêu chí với chỉ tiêu cụ thể:

1.Xã có nhà văn hóa hoặc hội trường đa năng và sân thể thao phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao của toàn xã: Nhà văn hóa hoặc hội trường đa năng đảm bảo đủ chỗ ngồi tối thiểu 200 chỗ đối với đồng bằng, 150 chỗ ngồi đối với miền núi; diện tích Khu thể thao (chưa kể sân vận động) là 2.000m2;sân vận động diện tích tối thiểu 13.000m2.

2. Xã có điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi theo quy định: phải  đảm bảo điều kiện và có nội dung hoạt động chống đuối nước cho trẻ em; có trang thiết bị phù hợp với nội dung hoạt động.

3. Tỷ lệ thôn, bản có nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng: đạt tỷ lệ 100%.

4. Hàng rào của Nhà văn hoá, khu thể thao thôn bằng cây xanh hoặc hàng rào khác được phủ cây xanh : ≥ 70%.

Về tiêu chí 16 – tiêu chí văn hóa nêu rõ: Tỷ lệ thôn, bản đạt tiêu chuẩn văn hoá theo quy định đạt ≥ 70%.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 17/02/2017 và thay thế Quyết định số 73/2014/QĐ-UBND ngày 28/10/2014, Quyết định số 60/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015, Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của UBND tỉnh về quy định và điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu các nội dung trong Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới thực hiện trên địa bàn Hà Tĩnh.