Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TƯ 8, khóa XI và NQ 03, NQ 04 BCH Đảng bộ huyện
15/11/2022 09:09
Sáng ngày 15/11/2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Khê tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 03 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện về xây dựng và phát triển con người Hương Khê và Nghị quyết 04 BCH Đảng bộ huyện về tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đ
Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TƯ 8, khóa XI và NQ 03, NQ 04 BCH Đảng bộ huyện

Sáng ngày 15/11/2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Khê tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 03 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện về xây dựng và phát triển con người Hương Khê và Nghị quyết 04 BCH Đảng bộ huyện về tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về dự phát biểu chỉ đạo.

Nguồn: Thanh Huệ - Trí Quân