Thực trạng Di tích Đền Công Đồng - Xã Phú Gia
13/09/2017 11:23
Di tích đền Công Đồng thuộc quần thể di tích Quốc Gia "Thành Sơn Phòng - Đền Trầm Lâm - Đền Công Đồng" xã Phú Gia, nay ngôi đền đã bị xuống cấp nghiêm trọng, cần sớm được đầu tư tôn tạo, nhất là nhà Thượng điện.
Thực trạng Di tích Đền Công Đồng - Xã Phú Gia

Di tích Đền Công Đồng là một di tích thuộc Quần thể di tích “Thành Sơn Phòng, Đền Trầm Lâm, Đền Công Đồng” được cấp bằng công nhận là quần thể di tích Quốc Gia tại Quyết định số 52/2001/QĐ-BVHTT ngày 28 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ văn hóa thông tin.

Di tích đền Công Đồng được phân bố trên địa phận xã Phú Gia, gần với Thành Sơn Phòng (Đền thờ Vua Hàm Nghi). Theo nhân dân truyền tụng đền Công Đồng thờ 2 vị Đức Đại Vương, hai vị đại tướng có đánh giặc giữ yên bờ cõi, khai sơn phá trạch chiêu dân lập ấp. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp giữ nước 1930 - 1931 là cơ sở hoạt động bí mật của chi bộ Đảng Phú Gia. Đặc biệt trong phong trào giành chính quyền của huyện Hương Khê, đền Công Đồng có ý nghĩa rất lớn, là địa điểm của nhân dân xã Phú Gia tập trung kéo lên huyện đường giành chính quyền cách mạng.

Hiện nay Nhà thượng điện đã bị sập mái, hư hỏng nặng phần mái nhà. Hệ thống cột, xã hiên, phía đầu hồi nhà bên phải đã bị sập, mái ngói bị hư hỏng nặng, đường sòi mái phía trước đã bị hư hỏng.

Di tích Đền Công Đồng xã Phú Gia

Mặc dù trong những năm qua Quần thể di tích  “Thành Sơn Phòng, Đền Trầm Lâm, Đền Công Đồng” đã được cấp trên và một số nhà hảo tâm công đức đầu tư, tu bổ, tôn tạo nhưng mới chỉ dừng lại ở di tích Đền Trầm Lâm và Thành Sơn Phòng (Đền thờ Vua Hàm Nghi hiện nay).  Đối với đền Công Đồng trong năm 2002 đã được con em xa quê công đức xây dựng tường rào khoanh vùng bảo vệ và được một số nhà hảo tâm công đức các hạng mục nhỏ, Nay nhà Thượng điện đã bị xuống cấp nghiêm trọng nhưng vẫn chưa được đầu tư.

 

Phần mái hồi đã bị sập (Đền Công Đồng)

Chính vì vậy cán bộ và nhân dân địa phương xã Phú Gia rất cần được sự quan tâm của cấp trên, các nhà hảo tâm công đức sớm tôn tạo cấp thiết xây dựng lại nhà thượng điện, đáp ứng được nhu cầu tâm linh và gìn giữ được bản sắc của ngôi đền.

Một số hình ảnh cho thấy sự xuống cấp của di tích: