Ủy ban nhân dân huyện họp bổ cứu làm giao thông và thu ngân sách
11/04/2017 11:17
Sáng ngày 10.4, các đ/c Lê Ngọc Huấn chủ tịch UBND huyện, Nguyễn Văn Việt PCT UBND huyện đã chủ trì cuộc họp bổ cứu phong trào làm giao thông, kênh mương bê tông và công tác thu ngân sách trên địa bàn năm 2017. Đồng chí Ngô Xuân Ninh, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy dự và phát biểu chỉ đạo.
Ủy ban nhân dân huyện họp bổ cứu làm giao thông và thu ngân sách
Ủy ban nhân dân huyện họp bổ cứu làm giao thông và thu ngân sách

Ủy ban nhân dân huyện họp bổ cứu làm giao thông và thu ngân sách

Sau hơn một tháng ra quân thực hiện phong trào làm giao thông, kênh mương bê tông năm 2017, toàn huyện mới chỉ làm được 1,26 km đường bê tông xi măng; phát quang mở rộng hành lang 225km; đắp lề bổ sung 5.000 m3; rải cấp phối sỏi suối 10 km; nạo vét cống rãnh 15km. Huyện đã tiếp nhận và phân bổ xi măng cho các đơn vị  442 tấn. Về công tác thu ngân sách, 3 tháng đầu năm toàn huyện thu 10 tỷ 928 triệu đồng, bằng 15,2% kế hoạch  HĐND huyện giao, 97,2% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều sắc thuế đạt thấp như: thu cấp quyền khai thác khoáng sản, thuê đất, thu khác ngân sách, thuế phi nông nghiệp. Tại cuộc họp, các xã, phòng ngành nêu những tồn tại, hạn chế trong thực hiện phong trào làm giao thông, kênh mương bê tông và công tác thu ngân sách đó là: Hiện các địa phương chỉ mới tập trung giải phóng mặt bằng và làm nền đường cứng nên ảnh hưởng đến tiến độ làm đường bê tông; công tác lập hồ sơ báo cáo kỹ thuật, dự toán của các xã, thị còn chậm; công tác thông tin báo cáo của xã, thị và các cụm chưa kịp thời. Về thu ngân sách đạt thấp do quý đầu chủ yếu tập trung phân bổ giao dự toán, xây dựng kế hoạch, rà soát nguồn thu. Nợ đọng thuế phát sinh lớn chưa có biện pháp giải quyết dứt điểm.

Đ/c Ngô Xuân Ninh, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Ngô Xuân Ninh,Phó Bí thư thường trực Huyện ủy và kết luận của đ/c Lê Ngọc Huấn, Chủ tịch UBND huyện cho rằng: Phong trào làm giao thông, kênh mương bê tông và công tác thu ngân sách là hai nhiệm vụ quan trọng, thiết thực nhưng các địa phương chưa vào cuộc quyết liệt nên kết qủa đạt rất thấp. Mặc dầu năm nay, huyện cung ứng xi măng sớm hơn để các địa phương chủ động; thời tiết rất thuận lợi để làm đường bê tông  nhưng toàn huyện mới chỉ làm được 1,26 km đường bê tông xi măng/ kế hoạch gần 90 km. Các xã, thị chưa quan tâm đến công tác thu ngân sách, chưa có các giải pháp quản lý và khai thác nguồn thu hiệu quả để phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Thời gian tới, cấp ủy chính quyền các địa phương, phối hợp với các phòng ngành cấp huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào làm giao thông, kênh mương bê tông và công tác thu ngân sách trên địa bàn. Góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển, xây dựng thành công nông thôn mới và đô thị văn minh.