Tăng cường tuyên truyền, vận động tiêu thụ sản phẩm thịt lợn
01/05/2017 11:16
Trong những năm qua, chăn nuôi phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng. Tuy vậy, từ cuối năm 2016 đến nay do giá lợn giám sâu, thị trường tiêu thụ khó khăn, số lượng lợn giống, lợn thương phẩm tồn đọng nhiều, các trang trại, gia trai chăn nuôi có nguy cơ phá sản. Trước tình hình đó sáng ngày...
Tăng cường tuyên truyền, vận động tiêu thụ sản phẩm thịt lợn
Các đại biểu và các chủ hộ chăn nuôi tham gia hội nghị
        Theo báo cáo  của phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn hiện nay trên địa bàn huyện có khoảng 12.500 con lợn đến thời điểm xuất chuồng. Theo giá bán hiện tại người chăn nuôi lỗ khoảng 1,8 triệu đồng/ con lợn thương phẩm xuất chuồng. Trên địa bàn hiện có 2 cơ sở chăn nuôi lợn nái gần 1000 nái, hiện còn 4.900 con giống chưa xuất bán được.

Ông Phạm Hữu Bình THX Hoàng long hiện còn trên 2.700 con giống chưa bán được.
Đề nghị UBND huyện giải ngân nguồn kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết 57/NQ-HĐND
        Hiện giá bán lợn thương phẩm trên địa bàn khoảng 17.000-23.000 đồng/ kg, chưa có dấu hiệu phục hồi, tiêu thụ chậm, lợn giống không bán được, thiếu chuồng trại để gửi lợn, nguồn vốn lưu động để duy trì mua cám, nhân công, thuốc thú y gặp nhiều khó khăn, nguy cơ bỏ trống chuồng trại rất lớn.
        Tại hội nghị các chủ trang trại, gia trại, HTX, THT chăn nuôi phát biểu nêu khó khăn và đề nghị Nhà nước cần có chính sách bình ổn giá trước mắt và lâu dài cứu vãn ngành chăn nuôi trong giai đoạn hiện nay.

Chị Khang HTX chăn nuôi liên kết xã Phúc trạch cho biết hiện một số thành viên HTX không có điều kiện tải đàn
Daonh nghiệp thu mua chậm, giá thấp, người chăn nuôi lỗ nặng

 
         Kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Việt thay mặt lãnh đạo huyện chia sẻ những khó khăn,
động viên các chủ hộ chăn nuôi tìm mọi giải pháp để vượt qua. Các cấp các ngành từ huyện đến cơ sở  sẽ cùng đồng hành với Nhân dân.
      
        Trong thời gian tới đồng chí PCT UBND huyện yêu cầu:
        Ban quản lý các chợ, các đơn vị tiêu dùng khối lượng lớn sản phẩm thịt lợn tăng cường tuyên truyền, vận động tuyên truyền, vận động tiêu thụ, đồng thời kiểm soát ATVSTP, không để dịch bệnh xảy ra.
        Tăng cường công tác kiểm tra, các đối tượng giết mổ, kinh doanh sản phẩm thịt lợn, cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi, phát hiện, xứ lý các trường hợp vi phạm, không để tình trạng ép giá người chăn nuôi
        Các cơ sở chăn nuôi chủ động có giải pháp duy trì quy mô đàn lợn hợp lý, nhất là đàn lợn nái, hạn chế thấp nhất thiệt hại trong giai đoạn hiện nay.
Hình thành các cửa hàng, siêu thị bán sản phẩm thịt lợn với nhiều hình thức phù hợp, tham mưu ban hành cơ chế chính sách, khuyến khích phát triển chăn nuôi có quy mô lớn, cơ sở giết mổ tập trung.

Trại nái của hộ Chị Phương ở Hương Xuân hiện còn trên 4000 con giống và lợn thương phẩm chưa bán được
       Tăng cường đấu tranh đảm bảo an ninh trật tự, ổn định tình hình không để kẻ xấu lợi dụng, tuyên truyền kích động gây rối làm ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống chính trị tại địa phương./.