Hội đồng nhân dân xã Phú Gia khóa XX, Kỳ họp lần thứ 5
10/07/2018 11:15
Sáng ngày 10/7/2018 Tại hội Trường UBND xã Phú Gia, Hội đồng nhân dân xã khóa XX tổ chức kỳ họp lần thứ 5. Tham dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, HUV-PCT HĐND huyện, Trưởng đoàn công tác 95 của BTV huyện ủy chỉ đạo tại xã Phú Gia, Cùng các đại biểu đại diện lãnh đạo của Công an huyện, Hạt kiểm lâm huyện, Đồn Biên phòng Phú Gia, Ban quản lý rừng Phòng hộ sông tiêm, các địa biểu HĐND huyện ứng cử tại xã Phú Gia.
Hội đồng nhân dân xã Phú Gia khóa XX, Kỳ họp lần thứ 5

Đ/c Nguyễn Thanh Tuấn HUV, PCT HĐND huyện phát biểu chỉ đạo

Đại biểu ở xã: Các đồng chí trong BTV Đảng ủy, TTHĐND, UBND, MTTQ xã, cán bộ công chức bán chuyên trách xã, Chủ nhiệm các HTX, Hiệu trưởng 3 trường, Trưởng trạm y tế xã Và Bí thư chi bộ, thôn trưởng 12 thôn.

Đ/c Lê Công Anh, HUV, BT Đảng ủy, CT HĐND xã Phát biểu khai mạc kỳ họp

Kỳ họp được nghe:

1. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

2. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

3. Báo cáo quyét toán thu chi ngân sách năm 2017

4. Báo cáo thực hiệnkế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

5. Tờ trình về việc huy độngmức đóng góp xây dựng CSVC Trường học năm học 2018 - 2019.

6. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND xã 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

7. Báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 5 HĐND xã.

8. Tờ trình của TT HĐND xã về chương trình giám sát chuyên đề năm 2019.

9. Báo cáokết quả giám sát chuyên đề chính sách xã hội, đào tạo nghề và giải quyết việc làm năm 2017.

10. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND xã.

11. Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND xã.